Projektovanie technológie v priemysle

rozsah_ponukanych_inzinierskych-sluzieb.png

 • dizajnovanie schém zapojenia
 • návrh a podrobné plánovanie káblových trás
 • vytváranie zoznamov spotrebičov a káblov
 • základný návrh riadiacej techniky a elektroniky
 • detailné plánovanie riadiacej techniky a elektroniky
 • revízia elektro a MaR dokumentácie
 • uvedenie zariadení NN a MaR do prevádzky
 • technický dozor

 

 

 

 


rozsah_ponukanych_inzinierskych-sluzieb.png

 • technické správy
 • P&ID schémy
 • detailné 2D a 3D výkresy
 • izometrické výkresy
 • podrobné plánovanie káblových trás
 • montážne výkresy
 • zoznam potrubí
 • detailný návrh oceľových konštrukcií
 • zoznam ventilov
 • zoznam zariadení
 • zoznam meraní
 • zoznam podpier
 • zoznam pripojovacích bodov
 • plán zvárania
 • statický výpočet
 • špecifikácia nákupu

 

 

 


rozsah_ponukanych_inzinierskych-sluzieb.png

 • plán pozemku
 • základový plán pre každé zariadenie
 • základné procesy a merania (P&ID schémy) a procesné diagramy (PFD diagramy)
 • technická správa a procesný opis všetkých jednotiek
 • výkresy 2D a 3D konštrukčných jednotiek a izometrických návrhov
 • návrh uloženia potrubí
 • projektovanie potrubných a káblových trás
 • základný návrh oceľových konštrukcií