KONTAKT

  • KONTAKTNÉ ÚDAJE:
  • KONTAKTNÉ OSOBY:
KONTAKTNÉ ÚDAJE:

IMS engineering s.r.o.
Rybáreň 6837/4
934 01 Levice
Slovenská republika


info@imsengineering.sk

www.imsengineering.sk

IČO: 31438750
DIČ: 2020402384
IČ DPH: SK2020402384 podľa § 4

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 3367/N.

KONTAKTNÉ OSOBY:

JUDr. Radoslav Jakubík
Obchodný riaditeľ
znalosť jazyka: slovenský, nemecký


+421 907 560 464

jakubik@imsengineering.sk

Ing. Ladislav Simondel
Technický riaditeľ
znalosť jazyka: slovenský, anglický


+421 905 606 444

simondel@imsengineering.sk


BANKOVÉ SPOJENIE:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK79 0900 0000 0052 0053 7569
SWIFT: GIBASKBXKONTAKTNÝ FORMULÁR:

    Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ IMS engineering s.r.o., Rybáreň 6837/4, 934 01 Levice, IČO: 31438750, DIČ: 2020402384, IČ DPH: SK2020402384 podľa § 4 oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

    Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
    Zásady ochrany osobných údajov