Skutkový stav


Rozsah ponúkaných služieb  • P&ID schémy
  • potrubné výkresy
  • priestorový plán
  • skresľovanie skutkového stavu do 3D modelu v pograme AVEVA PDMS, E3D
  • schémy zapojenia
  • káblové trasy
  • revízia elektro a MaR dokumentácie