Konzultácie


Rozsah ponúkaných služieb  • popis súčasného stavu zariadenia
  • odôvodnenie a opis navrhovaných alternatív
  • pomoc pri príprave tendrovej dokumentácie
  • hodnotenie a porovnanie ponúk
  • podpora zákazníka pri jednaní s ponúkajúcimi
  • odporučenie na výber víťaza tendra