3D scan


Laserové skenovanie je najmodernejšia technológia pre vysoko presné zameranie reálnych objektov pomocou 3D laserového skenera.Výhody 3D laserového skenovania:

 • vysoká účinnosť merania
 • vysoká presnosť merania
 • meranie prebieha bez prerušenia výroby a za plnej prevádzky
 • žiadne obmedzenie meraní v normálnej prevádzke
Našim zákazníkom ponúkame:

 • zameranie priemyselných výrobných hál vrátane technológií (oceľové konštrukcie,stĺpy,
  preklady, potrubia, klimatizácie, káblové žľaby, stroje, výrobné linky, osvetlenie)
 • zameranie potrubných mostov vrátane potrubí a tvaroviek
 • zameranie miestnosti na účely výpočtu objemu
Našim zákazníkom dodávame:

 • farebne zaregistrované skeny
 • vstup pre programy na výpočet potrubia
 • formáty vhodné aj na import bodov do PDMS a E3D
 • v prípade potreby vieme dodať aj CAD model

CAD-Model:

 • presný, štruktúrovaný 2D alebo 3D CAD model v požadovanom formáte
 • izometrické výkresy