Projektovanie technológie v priemysle


Rozsah ponúkaných inžinierskych služieb • tvorba projektovej, montážnej a výrobnej dokumentácie 2D/3D
 • koncepčný dizajn
 • priestorový návrh
 • výber technológie
 • základný projekt
 • realizačný projekt
 • špecifikácia zariadení
 • skresľovanie skutkového stavu a 3D scan
 • 2D & 3D CAD/CAE – generovanie výkresov z 3D modelu
 • technický dozor
 • poskytovanie mobilných projektových tímov


KONCEPČNÝ NÁVRH

KONCEPČNÝ NÁVRH

ZÁKLADNÝ PROJEKT

ZÁKLADNÝ PROJEKT

REALIZAČNÝ PROJEKT

REALIZAČNÝ PROJEKT

ELEKTRO / MAR

ELEKTRO / MAR

KONCEPČNÝ NÁVRH

 • priestorový plán rozloženia hlavných objektov
 • základne výpočty potrubí (priemer a hrúbka steny)
 • umiestnenie zariadení v rámci systémov a objektov
  

ZÁKLADNÝ PROJEKT

 • plán pozemku
 • základový plán pre každé zariadenie
 • základné procesy a merania (P&ID schémy) a procesné diagramy (PFD diagramy)
 • technická správa a procesný opis všetkých jednotiek
 • výkresy 2D a 3D konštrukčných jednotiek a izometrických návrhov
 • návrh uloženia potrubí
 • projektovanie potrubných a káblových trás
 • základný návrh oceľových konštrukcií
   

REALIZAČNÝ PROJEKT

 • technické správy
 • P&ID schémy
 • detailné 2D a 3D výkresy
 • izometrické výkresy
 • podrobné plánovanie káblových trás
 • montážne výkresy
 • zoznam potrubí
 • detailný návrh oceľových konštrukcií
 • zoznam ventilov
 • zoznam zariadení
 • zoznam meraní
 • zoznam podpier
 • zoznam pripojovacích bodov
 • plán zvárania
 • statický výpočet
 • špecifikácia nákupu
  
 

ELEKTRO / MAR

 • dizajnovanie schém zapojenia
 • návrh a podrobné plánovanie káblových trás
 • vytváranie zoznamov spotrebičov a káblov
 • základný návrh riadiacej techniky a elektroniky
 • detailné plánovanie riadiacej techniky a elektroniky
 • revízia elektro a MaR dokumentácie
 • uvedenie zariadení NN a MaR do prevádzky
 • technický dozor