ELEKTRO / MAR

rozsah_ponukanych_inzinierskych-sluzieb.png
  • dizajnovanie schém zapojenia
  • návrh a podrobné plánovanie káblových trás
  • vytváranie zoznamov spotrebičov a káblov
  • základný návrh riadiacej techniky a elektroniky
  • detailné plánovanie riadiacej techniky a elektroniky
  • revízia elektro a MaR dokumentácie
  • uvedenie zariadení NN a MaR do prevádzky
  • technický dozor