REALIZAČNÝ PROJEKT

rozsah_ponukanych_inzinierskych-sluzieb.png
 • technické správy
 • P&ID schémy
 • detailné 2D a 3D výkresy
 • izometrické výkresy
 • podrobné plánovanie káblových trás
 • montážne výkresy
 • zoznam potrubí
 • detailný návrh oceľových konštrukcií
 • zoznam ventilov
 • zoznam zariadení
 • zoznam meraní
 • zoznam podpier
 • zoznam pripojovacích bodov
 • plán zvárania
 • statický výpočet
 • špecifikácia nákupu