ZÁKLADNÝ PROJEKT

rozsah_ponukanych_inzinierskych-sluzieb.png
  • plán pozemku
  • základový plán pre každé zariadenie
  • základné procesy a merania (P&ID schémy) a procesné diagramy (PFD diagramy)
  • technická správa a procesný opis všetkých jednotiek
  • výkresy 2D a 3D konštrukčných jednotiek a izometrických návrhov
  • návrh uloženia potrubí
  • projektovanie potrubných a káblových trás
  • základný návrh oceľových konštrukcií